Czy biznes i ekonomia społeczna mogą współpracować?

Panuje coraz bardziej powszechna zgoda co do tego, że biznes powinien być odpowiedzialny społecznie. Znaczy to w uproszczeniu tyle, że firmy powinny uwzględniać skutki, jakie ich działania mają dla społeczeństwa i środowiska. Czy możliwe jest, by firma nadal dążyła do swojego podstawowego celu, czyli osiągania zysku, jednocześnie troszcząc się o społeczność, w ramach której funkcjonuje?

Związki biznesu i ekonomii społecznej cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Częściej zwraca się obecnie uwagę na to, jak wiele problemów społecznych ma ekonomiczne podłoże. Skłania to do podjęcia refleksji nad tym, jak podmioty gospodarcze mogą przyczyniać się do społecznego dobra. Ekonomia społeczna stara się opracować koncepcje gospodarcze, które przyczyniają się do większej aktywizacji osób wykluczonych i mniejszej marginalizacji osób, które z różnych przyczyn nie radzą sobie w realiach gospodarki rynkowej.

Teoria przekładana jest na praktykę w postaci wzrastającego znaczenia przedsiębiorczości społecznej – organizacji gospodarczych, które znaczną część swoich przychodów przeznaczają na cele społeczne, takie jak walka z bezdomnością. Podstawowym celem jest tworzenie wartości społecznej dla większego dobra publicznego, podczas gdy przedsiębiorczość komercyjna ma na celu tworzenie dochodowych operacji, które przynoszą prywatne zyski. W przedsiębiorstwach społecznych to nie udziałowiec, ale przeciętny obywatel staje się beneficjentem społecznego biznesu.

Stwarza to nie tylko korzyści dla społeczeństwa, ale też nowe możliwości biznesowe. Firmy komercyjne mogą wchodzić w partnerstwa z przedsiębiorcami społecznymi, co jest korzystne dla obu stron. Przedsiębiorstwa będące podmiotami ekonomii społecznej zyskują wtedy dodatkowe finanse, a firmy typowo finansowe taki typ współpracy mogą traktować jako działania mające na celu poprawę wizerunku. Klienci zwracają dziś ogromną uwagę na to, czy dana firma jest odpowiedzialna społecznie i czy funkcjonuje w sposób etyczny.

Efektywna współpraca ekonomii społecznej i biznesu przynosi korzyści obu stronom. Możemy pożegnać się z potocznym przekonaniem, zgodnie z którym biznes z definicji jest działalnością nieetyczną, która bezwzględnie dąży do zysku. Różnego typu projekty koordynacyjne to także ogromna korzyść dla społeczeństwa. Jednak nie tylko poprzez współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi biznes może przyczyniać się do wspólnego dobra – powszechnie znane jest zjawisko filantropii, gdzie firmy przeznaczają ogromne środki na akcje charytatywne.